Forever Teenager

Cezara.23 iunie 1999.Sleep.Music.Sleep.Chocolate.Sleep.

Tu îi trimiţi mesaje : “ce mai faci ? ♥♥♥ ” şi el răspunde cu ” bine ” . Frumos , nu ?

(Source: cascada-de-iubire, via cascada-de-iubire)

ThemesLtd.com has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter