Forever Teenager
A simple girl,with simple thoughts
Home Theme

(via dani-hates-you)

Acele seri în care aveam crize şi plângeam, şi mă închideam în baie, şi vroiam să mor. Nimeni nu mă putea salva, decât lama aia ..
Da, asta e adolescenţa.

(via fuck-you-styless)

Cateodata, nefericirea ta inseamna fericirea altora.

(via a-fost-odata-de-mult)

Am atâtea de spus dar nu are cine să asculte…
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter
Paste Your Music Player or Follower Counter Code in the space below here --->