Forever Teenager

Cezara.23 iunie 1999.Sleep.Music.Sleep.Chocolate.Sleep.

(via mtsasdfg)

(Source: the-rain-falls-on-her-skin, via rombilici)

N-am putea şti când găsim fericirea, dacă n-am fost măcar o dată triști.

Tu îi trimiţi mesaje : “ce mai faci ? ♥♥♥ ” şi el răspunde cu ” bine ” . Frumos , nu ?

(Source: cascada-de-iubire, via cascada-de-iubire)

ThemesLtd.com has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter